Masura M1/6B – Ses. 6

Masura 1/6B - Sesiunea 6

Apel de selectie M1-6B, ses 6 - varianta simplificata 27.06.2022 [descarca]

Apel de selectie M1-6B, ses 6 - varianta detaliata 27.06.2022 [descarca]


Anexa 1 Cerere de finantare M1 6B Descarca

Anexa 2 Studiul-de-Fezabilitate Descarca

Anexa 3 Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect Descarca

Anexa 4 Declaratie raportare plati efectuate de AFIR Descarca

Anexa 5 Recomandari privind elaborarea analizei cost beneficiu Descarca

Anexa 7 Comitetul de selectie Descarca

Anexa 8 ROF al comitetului de selectie si comitetului de solutionare a contestatiilor Descarca

Anexa 9 Fisa de verificare a conformitatii Descarca

Anexa 10 Fisa de evaluare a eligibilitatii proiectului Descarca

Anexa 11 Fisa de evaluare a criteriilor de selectie Descarca

Anexa 12 Fisa de verificare pe teren Descarca

Anexa 13 Memoriu justificativ M1-6B Descarca

Anexa 14 Fisa Masurii M1-6B Descarca

GHID MASURA 1-6B-Dezvoltarea si modernizarea satelor din microregiunea ARIESUL MARE Descarca

Erata GAL Ariesul Mare - Certificat de Urbanism-1 Descarca