Despre noi

Arealul cunoscut sub numele de ARIEȘUL MARE reprezintă un teritoriu compact și omogen constituit din arealul administrativ a 8 unităţi administrativ – teritoriale din judeţele Alba şi Bihor, un spaţiu geografic ce are la bază la bază vechiul teritoriul istoric al Arieșului Mare situat în Munții Apuseni (Carpații Occidentali). Teritoriul GAL Arieșul Mare acoperă o parte a Țării Moților – loc legendar pentru istoria, cultura și tradițiile transilvănene și românești. Din cele 8 de unităţi administrativ-teritoriale 7 aparțin judeţului Alba (Comuna Arieșului Mare, Comuna Gîrda de Sus, Comuna Horea, Comuna Poiana Vadului, Comuna Scărișoara, Comuna Vadu Moților, Comuna Arieșeni) şi una este din judeţul Bihor (Orașul Nucet)

WhatsApp Image 2021-11-12 at 09.57.40
Depositphotos_3911972_XL

Suprafaţa totală a teritoriului GAL Arieșul Mare este de 447,26 kilometri pătrați, împărţită în cele două judeţe: în județul Alba are – 406,15 km2 iar în Judeţul Bihor – 41,11 km2. Parteneriatul își propune prin intermediul grupului de acțiune locală inițierea procesului de dezvoltare echilibrată și durabilă a teritoriului în vederea sporirii calități vieții cetățenilor și ridicarea standardelor de trai. Astfel parteneneriatul va urmări ca și obiectiv general dezvoltarea economică și socială la nivel de teritoriu în baza unor acțiuni durabile, de calitate, sustenabile financiar, uman și institutional. Obiectivele principale previzionate a fi atinse ca urmare a implementări LEADER în teritoriu sunt: - Dezvoltarea satelor prin modernizarea și înfrumusețarea vetrei satului (teritoriul intravilan), a spațiilor publice locale destinate serviciilor publice, turismului și sportului, dotarea cu echipamente a infrastructurii publice pentru serviciile publice, îmbunătățirea infrastructurii de acces la scară mică din intravilanul satelor; .

Dezvoltare pe mai multe directii

dezvoltarea agriculturii

Dezvoltarea agriculturii din microregiune prin finanțarea proiectelor de investiții în activitatea agricolă inclusiv procesarea produselor agricole

dezvoltarea act. non-agricole

Dezvoltarea și diversificarea activităților non-agricole în teritoriu, crearea de locuri de muncă, diversificarea și dezvoltarea servicilor pentru populație, dezvoltarea turismului și a activităților de recreere.

dezvoltarea unui sistem integrat de servicii

Dezvoltarea unui sistem integrat de servicii care să contribuie la incluziunea socială a grupurilor vulnerabile din teritoriu.

- Dezvoltarea agriculturii din microregiune prin finanțarea proiectelor de investiții în activitatea agricolă inclusiv procesarea produselor agricole; - Dezvoltarea și diversificarea activităților non-agricole în teritoriu, crearea de locuri de muncă, diversificarea și dezvoltarea servicilor pentru populație, dezvoltarea turismului și a activităților de recreere; - Dezvoltarea unui sistem integrat de servicii care să contribuie la incluziunea socială a grupurilor vulnerabile din teritoriu; 

Valorificarea Potentialului Uman

- Valorificarea potențialului uman și natural al teritoriului prin îmbunătățirea transferului de cunoștințe și al acțiunii în parteneriate sau rețele de cooperare. Obiectivele principale sunt stabilite, în funcție de nevoile și prioritățile teritoriului, deduse în urma unei analize amănunțite efectuată în teritoriu, incusiv prin efectuarea unui sondaj de opinie. Parteneriatul își propune inițierea și derularea unor proiecte de cooperare cu alte grupuri de acțiune locală în vederea dobândirii de noi compeţenţe şi experienţe comune iar proiectul de cooperare să obțină finanțare prin intermediul sub-măsurii 19.3 ”Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală”. Temele cooperării vor fi obiceiurile, tradițiile, portul popular, produsele locale și producătorii locali precum și obiectivele turistice și operatorii turistici locali (pensiuni/agropensiuni/hoteluri/alte structuri) astfel încât vor contribui la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală.
1+
Projects Completed
1+
Clients
1+
Employess
1+
Years of experience
Obiceiuri si traditii


obiective turistice

 

PRODUSE SI PRODUCATORI LOCALI