Apel de Selectie M1/6B – sesiunea 7

Apeluri de Selectie Masura 1/6B - Sesiunea 7


Anexa 1 - Cerere de finantare M1 6B sesiunea 7 Descarca

Anexa 2 - Studiul de Fezabilitate Descarca

Anexa 3 - Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect Descarca

Anexa 4 - Declaratie-raportare plati efectuate de AFIR Descarca

Anexa 5 - Recomandari-privind elaborarea analizei cost beneficiu Descarca

Anexa 6 - Procedura de evaluare si selectie a proiectelor Descarca

Anexa 7 - Comitetul de selectie Descarca

Anexa 8 - ROF al comitetului de selectie si comitetului de solutionare a contestatiilor Descarca

Anexa 9 - Fisa de verificare a conformitatii Descarca

Anexa 10 - Fisa de evaluare a eligibilitatii proiectului Descarca

Anexa 11 - Fisa de evaluare a criteriilor de selectie Descarca

Anexa 12 - Fisa de verificare pe teren Descarca

Anexa 13 - Memoriu justificativ M1-6B Descarca

Anexa 14 - Fisa Masurii M1-6B Descarca

Apel de selectie M1-6B, ses 7 - varianta simplificata Descarca

Apel de selectie M1-6B, ses 7 -varianta detaliata Descarca

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal Descarca

GHID MASURA 1-6B-Dezvoltarea si modernizarea satelor din microregiunea ARIESUL MARE Descarca

Apel de selectie M1-6B, ses 7 - varianta simplificata Descarca

Data publicarii: 9.11. 2022