Despre Noi

Grupurile de acțiune locală reprezintă interesele locuitorilor și a comunităților rurale – motorul de funcțiune al programului LEADER.

Prin intermediul GAL autoritățile publice și beneficiarii privați pot atrage finanțări din fondurile nerambursabile europene – Programul LEADER din PNDR 2014-2020.


* Grupul de Acțiune Locală Arieșul Mare cuprinde urmatoarele localități:

  • Nucet
  • Arieșeni
  • Gârda de Sus
  • Scărișoara
  • Horea
  • Albac
  • Vadu Moților
  • Poiana Vadului

* Aria de aplicabilitate a Strategiilor de Dezvoltare Locală 

LEADER se aplică în teritorii coerente cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 de locuitori, reprezentate de Unități Administrativ Teritoriale – comune și Unități Administrativ Teritoriale – orașe/municipii mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori. Având în vedere densitatea redusă a populației în zona Delta Dunării, pentru această zonă se va accepta un prag minim de 5.000 locuitori.


* Beneficiarii 

Strategiile de Dezvoltare Locală pot fi depuse în vederea selecției de către parteneriate privat-publice care îndeplinesc condițiile de eligibilitate specifice și aceste parteneriate pot fi:

- constituite conform OG nr. 26/2000

- fără personalitate juridică

Selectarea strategiilor de dezvoltare locală se va realiza în baza unei singure proceduri publice de selecție în cadrul LEADER 2014-2020.