M3/6A – sesiunea 6

Apeluri de Selectie Masura 3/6A - Sesiunea 6


Ghidul solicitantului M3 6A V04 Descarca

Anexa 1 - Cerere de finantare M3-6A Descarca

Anexa 2 - STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B Descarca

Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE Anexa C Descarca

Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE -HG28 Descarca

Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE -HG907 Descarca

Anexa 3 - Model Contract de Finantare Descarca

Anexa 4 - Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR Descarca

Anexa 5 -Fisa Masurii M3 6ADescarca

Anexa 6.1 - Decl incadrare in categoria de microintr si intrep mica Descarca

Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis Descarca

Anexa 6.3 - Declaratia neincadrare in firme in dificultate Descarca

Anexa 6.4 - Decl solicitant ca nu a beneficiat de servicii de consiliere Descarca

Anexa 7 - Lista codurilor CAEN eligibile Descarca

Anexa 8 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor Descarca

Anexa 9 - Procedura de evaluare si selectie a proiectelor V02 Descarca

Anexa 10 - Comitetul de selectie Descarca

Anexa 11 - ROF al comitet selectie si comitet solutionare a contestatiilor Descarca

Anexa 12 - Fisa de verificare a conformitatii Descarca

Anexa 13 - Fisa de verificare a eligibilitatii M3-6A-V02-sesiunea-6 Descarca

Anexa 14 - Fisa de evaluare a criteriilor de selectie Descarca

Anexa 15 - Memoriu Justificativ M3-6A Descarca

Apel de selectie varianta - detaliata M3-6A - FEADR Descarca

Apel de selectie varianta-simplificata- M3-6A - FEADR Descarca

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal Descarca

Apel de selectie varianta-simplificata-M3-6A - FEADR .pdf_compressed Descarca

Data publicarii: 9.11. 2022